Kågbo 3:18 Ugglas

Avstyckat från Svens Jönsesdel, Ljungboskiftet 3:7

Byggt omkring 1912