Kågbo nr 4 (6:4 1885, 9:1 1960)

Svens

Flyttat från nuvarande Ers omkring 1858

Svens efter Sven Olofsson, bonde 1634-1647

 


Nuvarande manbyggnad från 1858