Lågbo nr 1

Sundströms

Inköpt av Amandus Sundström 1920 från Jonas Englund.
Uppförd omkr. 1885, renoverad 1:a gången 1942. Timmer 1 ½ våning.


1940-talet: Areal: 99 har, därav åker 9 har, skog 90 har.
        Bostad:   6 rum och kök, hall, källare.
        Djurbesättn: 2 hästar, 7 kor, ett sv
in.