Kågbo 1:13 Saxens

Soldat Sax gamla bostad flyttades till nuvarande Saxens och står mot landsvägen.
Nuvarande bostad uppförd av Olof Lif 1904, renov. 1:a gången 1948. Timmer 1 ½ våning.