Kågbo s 1 (1:6) Pellas

Från Ers omkring 1760


Bomärke


Pellas