Kågbo 2:5 Östlings

Avstyckat från Norrgårds. Byggt omkring 1905.