Lingbo (Sända 1:7)

Uppfört 1931 av August Lindkvist. Timmer 1 ½ våning.

1940-talet:

Areal: 11 har, därav åker 2 och skog 9 har.
Bostad: 2 rum och kök, hall och källare.