Kågbo by
uti Hedesunda socken, Gästrikland

Klicka på dörren för att träffa gårdsfolket!

Kågbo nr 1
Stamhemman Ers

Affärn

Kågbo nr 2
Stamhemman Norrgårds

Kågbo nr 3
Stamhemman Jönses

Kågbo nr 4
Stamhemman Svens