Kågbo nr 3 (3:2) Jönses

Flyttat hit i slutet av 1850-talet, efter att ha legat mellan Pellas och Norrgårds