Söderbacka, Jon-Pers och Ers på 1920-talet


Foto Erik Berg, Ljungbo