Kågbo ss1 Jon-Pers

Namnet efter  Jonas Persson 1820-1894.

perlof.jpg (2998 bytes)
jonaslof.jpg (1800 bytes)
Jonas Persson
1820-1894
Anna Ersdotter
1814-1907
Anna Andersdotter
1841-1932
Stina Andersdotter
1842-1933

Per Persson Löf
1841-1915

Jonas Löf Berg
1870-1925
britalof.jpg (1906 bytes)
fridalof.jpg (2648 bytes)
Brita Löf
1874-1961
Anna Löf
1880-1969
Frida Kristina Löf  1887-1932
Johan Östblom
1880-1963
Johan och Frida
30/12 1911
Eivor Östblom
1914-1999
Elsa Östblom
1915-1997
Margit Östblom 1917-1968
Aina Östblom
1918-2005
Rut Östblom
1920
Karin Östblom
1922
Sture Östblom
1927-2007
Arne Engstrand
1914-2003
Kristina Engstrand     1946
Bengt Engstrand
1950
Barbro Engstrand
  1954
Kerstin Jansson
1949
Erik Engstrand
1978
Johan Engstrand
1982