Kågbo 6:10 Skomakars/Fröjds

Avstyckat från Erkas

Uppfört 1915-1916