Fällinge nr 1

Nuv. mangårdsbyggnad uppförd 1880. Timmer 1 ½ våning.

1940-talet.

Areal: 15 har åker.
Bostad: 3 rum och kök, hall och källare
                 Djurbesättning: 2 hästar, 7 kor, 1 svin och 2 tjurar.