Kågbo s 4 (6:2) Erkas

Från Svens c:a 1867


Bomärke. Original på flöte