Kågbo sss1 (1:7), numera 1:31

 Nygårds/Carlssons

Från Pellas omkring 1862