Axsjön nr 1

Fastigheten uppf. 1650. Nuv. bostad uppförd 1870, renoverad 1941. Timmer 1 ½ våning.

1940-talet:
         Areal: 58 har, därav åker 9 har, skog 49 har.
   Bostad: 3 rum och kök, hall och källare.
Djurbesättning: 1 häst, 3 kor, ett svin.

Axsjön nr 1. Anders Larsson Holmqvist 1860-1940 med familj. Anders moder, Stina Olsdotter nedan, från Norrgårds i Kågbo.Norrgårds och Axsjön nr 1 hade ett flertal ingiften med varandra.

   

   
   

Lars Ersson
1816-1900

Stina Olsdotter
1820-1890