Kågbo s 2 (2:3) Andersas

Hemmansklyvning av Kågbo nr 2 Norrgårds. Uppfört 1879. Timmer 1½ våning.