Kågbo 3:21 Åkerbackan

Från Jönses. Uppfört 1957. 

(Även Kågbo 3:20, från Ljungbo 1995)