Lövåsen s 2 (2:2) Vreten

Upparbetad vret omkring 1675 av Johan Ersson, son till Erik Persson i Lövåsen nr 1
Eri


Vreten innan delningsflytten 1864

 


Fr. v. Per, Eva, Anna, Elin, Britta och Evert Berg