Finnböle 5:10   Wetters

Avstyckat från Finnböle ss 1 (5:8) Nygårds. Gustaf och Beda Gustafsson Uggla från Johan och Stina Blomqvist 1/6 1929. Lagfart 10/6 1929