Lövåsen s 1 (1:3) Nygårds

Delning av ägorna 1774. Lövåsen Nr 1 2/3 Ersk-Pers, Anders Persson och s 1 1/3 Nygårds, Erik Andersson i Vägskälet
 Erik Anderssons hustru Brita Eriksdotters arvedel av Finnbölehemmanet.
Arrendeställe och soldattorp

 

       
    Brita Ersdotter
 1859
Erik Eriksson
 1863-1930
Jonas Eriksson
 1872-1955