Stora Torget


 Som ni ser har Konsum tagit över Gävlefisk. Kvarteret revs 1971. Snart har "rörelsen" lagt vårt kära Gävle i ruiner. Foto Anders Attermark 1970. (Ur Gävle Stadsarkivs bildarkiv.)