Lövåsen 2:10 Skräddarbygget/Selma Linds

Avstyckning från Lövåsen s 2, Vreten. Persberg nr 2 0,1942 hektar. Otto Persson från Per Berg. 21/10 1906. Lagfart 11/2 1907
Lars Lind från Otto Persson 12/4 1918. Lagfart 15/4 1918
Selma Lind m. fl. Arvsskifte från Lars Lind 1/9 1925. Lagfart 7/9 1925

Skräddaren Johan Otto Persson f. 26/4 1854 i Solberga, Västergötland, död i Lövåsen s 2 4/1 1933