Gamla Saxens

 Per Sax bostad flyttad från nuvarande Carlssons tomt omkring 1865

Han var tidigare bosatt i soldattorpet som soldat nr 48 vid Hälsinge regemente

Anders Ersson 1832-1920 vid sin stuga vid nuvarande Saxens

Saxens m. fl. 1853

Gamla Saxens låg på nuvarande Carlssons tomt. 298-99 Saxens vret med torpet, 300-303 Kniktstängslet
Pellas och Soldattorpet ligger idag på samma ställe som 1853