Roxybiografen


Drottninggatan/Norra Slottsgatan 1967. (Ur Gävle Stadsarkivs bildarkiv.)