Finnböle nr 2 (6:2) Pellas/Fredrikssons/Borgs

Delning av Finnböle 1694 efter tidigare sambruk. Bröderna Olof och Per Andersson (möjligen Ollas och Pellas efter dem)

16-20/2 1694 Per Andersson i Finnböle har Herr Generaleutnanten och Gouverneuren Vellingks remiss men icke vid handen, då ock jag tillika med lantmätaren och landskrivaren 1691 nedsynt (vid syneförättning tilldela eller anvisa(ngn) hans jordlott) honom, strax hos hans broder Olof Andersson i Finnböle, som för sig dessutom har 1 öres lands skatt, och ännu skall kunna skattläggas för mera vid för sig pågående refning (uppmätning). Denne Per Andersson kan så 1 halvspann råg och korn och även så mycket i träda, och kan uppgöra  mera i åker, där han icke hindras av brodern Olof Andersson. Däröver han nu klagar, ändock han själv icke är rörlagder, och dock, som benämnt, har fullsätes äga (helt hemman). Till äng har Per Andersson liten lägenhet, dock kan där finnas tillfälle att upparbeta muror (myrar) och moratzer (moras=oländig terräng) som kan ock föda en häst, 4 kor, 2 kalvar, 6 st. getter, 6 st. får. Kan taga förmodelig skatt pro Anno 1695, det han själv tror sig till, betygandes nämnden att på denna allmänning, så för dessa som de andra skattlagda nybyggare, äga gott utrymme och tillfälle. - Kronans befallningsman Magnus Möller.

Då Pellasbonden Erik Larsson dog 1877 delades hemmanet mellan barnen Carin och Lars. Ägodelningen reglerades i Laga skiftet 1892. Lars del behöll namnet Pellas. Carins del kallades Jönses genom äktenskapet med Jöns Eriksson från Lövåsvreten.  Lars sålde sin del, Pellas, till Jonas Fredriksson från Österbyggebo nr 1 och flyttade till Gävle 1877. 1897 fastställdes ännu en klyvning av Pellas nu i fyra delar, Nr 2 (6:2) Pellas/Borgs Anders Borg, ss 2 (6:4) Nöjds Anders Nöjd, sss 2 (6:5) Västerrönningen Erik Löf och ssss 2 (6:7) Lundqvists Klas Erik Lundqvist.