Kågbo 2:5 Östlings

Uppfört omkring 1905

 

Olof Östling
1869-1936

 Greta Andersdotter 1877-1957

 Margit Östling 1906-1993

MartinÖstling
1909-1975

Ivar Östling
1914-1997