Finnböle nr 1 (5:2) Ollas

7/7 1633 Anders Joensson i Finnböle lät förste sin uppbjuda Finnböletorp, det han köpt hade av Jöns Larsson ibidem (samma ställe). - Sonen Olof kvar vid ursprungstorpet (Ollas). Brodern Per grundlade Pellas.

16-20/2 1694 Per Andersson i Finnböle
har Herr Generaleutnanten och Gouverneuren Vellingks remiss men icke vid handen, då ock jag tillika med lantmätaren och landskrivaren 1691 nedsynt
(vid syneförättning tilldela eller anvisa(ngn) hans jordlott) honom, strax hos hans broder Olof Andersson i Finnböle, som för sig dessutom har 1 öres lands skatt, och ännu skall kunna skattläggas för mera vid för sig pågående refning (uppmätning). Denne Per Andersson kan så 1 halvspann råg och korn och även så mycket i träda, och kan uppgöra  mera i åker, där han icke hindras av brodern Olof Andersson. Däröver han nu klagar, ändock han själv icke är rörlagder, och dock, som benämnt, har fullsätes äga (helt hemman). Till äng har Per Andersson liten lägenhet, dock kan där finnas tillfälle att upparbeta muror (myrar) och moratzer (moras=oländig terräng) som kan ock föda en häst, 4 kor, 2 kalvar, 6 st. getter, 6 st. får. Kan taga förmodelig skatt pro Anno 1695, det han själv tror sig till, betygandes nämnden att på denna allmänning, så för dessa som de andra skattlagda nybyggare, äga gott utrymme och tillfälle. - Kronans befallningsman Magnus Möller.

Ollas sambrukades mellan bröderna Anders Andersson och Erik Andersson Löf och farbrodern Erik Persson (med Erik Perssons måg Per Blomqvist). Ollas delades i samband med Laga skiftet 1884 i Ollas, Erkas och Nygårds. Man hade 8 år på sig att flytta till nya tomten. Anders Andersson som måste flytta ut från gamla Ollas, monterade ned mangårdsbyggnaden och byggde upp den igen vid Ollas nya gårdsplats. Byggnaden bestod av 11 varv timmer. Om det är samma byggnad som nedan, så har man lagt på några varv. Erik Persson/Per Blomqvist byggde Erkas vid nuvarande plats (Erkas/Blomqvistens/Wallners).