Skolan togs i bruk höstterminen 1949 för födda 1942. Året därpå började jag. Småskolan 1-2 i den mindre byggnaden.