Kågbo nr 2 Norrgårds

Från Ers omkring 1630

Stina Olsdotter
1820-1890
Olof Olsson Holmström
1824-1893
Margareta Ersdotter
1819-1895
Olof Olsson Sundström 1848-1914 Anders Olsson Holm
1854-1926

Karin Persdotter
1849-1929

Amandus Sundström
1884-1981

Kristina Sundström
1887-1956
Olof Simon Sundström
1890-1971
Olivia Sundström
1893-1918

Maria Fröjd
1889-1955