Lövåsen ss 1 (1:4) Haget/Nilssons

Hemmanet klövs 1890 i Haget/Fredrikssons. Lövåsen 1:7 efter klyvningen

 

Erland Nilsson på hästen, Gustav Vallberg, Stina (Haglund) och Erik Gustaf Nilsson