. I denna bassäng blev vi elever nedtvingade för att lära oss att simma. Vattentemperaturen var strax över fryspunkten. Magister Zidén gick
 omkring med en stor ögla i ena änden på en stång medan vi plaskade runt i bassängen. Sjönk vi lade han snaran runt halsen och drog upp oss.