Lövåsen

Lövåsen anlagt som torp på kronoallmänningen omkring 15/1600.
Inköpt 1642 av Erich Persson från Johan Erichssons arvingar Erich, Gölu, Ingeborg och Karin.

 

Lövåsen nr 1

Stamhemman Ersk-Pers

Nr 1 (1:2) Ersk-Pers s 1 (1:3) Nygårds ss 1 (1:4, 1:7) Haget sss 1 (1:5) Pellas 1:19 ssss 1 1:8 (1:13) Stjernvalls
sssss 1 1:6 Stenbo 1:10,12 1:14 Löfs 2:4 1:15 Nöjds 1:16 Johan Engvall 1:18 1:17 Ivar Engvalls kudde
1:18 Axel Engvall 1:22 Salem Smyrna 1:23 Helmer Östlund 1:24 Hedins/Sven Löfs 1:25 Bertil Engvall
  s1 styckas i 1:19, 1:20 1911 korsnäs Axel Engvall från Nilssons 1907 1:11 eg nils 1898 behåller säljer 1:10 till Dalälv. sågv. AB 1:9 mossrödjningen pp sund 1896 till olof mod finnböle
         
         
  1:21 ägs av 2:7 Einar O 1:20 Korsnäs 1:28  
         
  1:26 Albert Olsson?      

   skolan byggdes 1869-70 utökad gåva av jonas o brita persson 1892 fick 2,7 l råg för gåvan  1:21 Grossmyran 1913 nils ols från fredrikssons

s 1 (1:3) Korsnäs styckades 1911 i 2 tomter 1:19 o 1:20           1:9 Mossrödjningen 1 Per Gustaf Gustafs Finnböle

Lövåsen nr 2

Stamhemman Vreten

Upparbetad vret från ursprungstorpet (Lövåsen nr 1) omkring 1675

   20/2 1694 Rannsakades efter nybyggare i Hedesunda socken med vars lov de sig med skatt, huru länge sedan  och när de kunde skattläggas, och befunnos dessa efternämnda:
Johan Ersson i Lövåsen
som kommit till en vret hos sin fader Erich Persson ibidem att bruka /: Eftersom nu Erich Perssons måg Erich Mattsson det torpet åbor och brukar till 1 öresland för sig själv :/ för ungefär 19 år sedan på samma allmänning som Finnböle och Prästefäbodarna äro belägna, har undertiden varit Cronoskytt i 12 år, då han icke fått vara hemma och arbetat på torpet för än nu vid pass 8 års tid sedan, då han blivit förlovad (entledigad) ifrån den tjänsten, och således med så mycket större flit begynt arbeta på detta torp, havande nu emellertid byggt 1 stuga och kammare, 1 stolphärbre, 1 badstuga, 1 källare ovalvd, 2 större fähus, 1 foderhus, 1 sädeslada med golv och loge är nu i verket, och i stället för dem, som för 2 år sedan tillika med 7 st. får blevo för honom uppbrända, 1 vedlider, 1 smedja, 1 murad liten brunn. Till åker som är örjordmån, har han en halv spann utsäde i våras och även så mycket ifjol om hösten, har ock lika så stor träda, är ock tillfälle till att göra upp mera åker. Till äng har han så mycket som kan svara emot 1 öres land, och än mera lägenhet (mark) har nu till 10 st. rödjnings- och ängeslador, och ty (således) kan han föda 1 häst, 4 kor, 2 st. kalvar, 6 st. får, 6 st. getter. Nämnden förmodar honom kunna taga skatt för ett öres land för år 1694 att begynna med, om han finge en rödjning till ifrån sin svåger Erich Mattsson, som nyss är upptagen till deras förhinder, ändock han tillförene (redan förut) haver till jord och ägor efter sin skatt och ändå där över, det han ock icke sade sig kunna neka för, eftersom han ock tillförene sökt därav hos rätten vid rannsakningarna över nybyggen, att få arbeta upp torpet emot åtagande skatt, likmätigt Kongl. Skogsordningens innehåll.
  Vretbonden Eric Jonsson sålde 1849 den ena halvan av Vrethemmanet till sin kusin, skomakaren Erik Andersson i Kågbo. Den 8/11 1850 sålde sonen Jonas Ersson den andra halvan till bonden Anders Olsson i Lågbo. Jonas Ersson sadlade om till liesmed i Lövåsen. Vid laga skiftet 1861 bestämdes att Anders Olssons del utflyttar och Erik Anderssons del  kvarbor. Anders del, blivande Perssons, fick beteckningen nr 2 (2:2) och Eriks del sub 2 (2:3).

 

Nr 2 (2:2) Perssons s 2 (2:3) Vreten   2:5 Lövåsens skola 2:6 Österlund
2:7 Holmens   1:21 2:8 Missionshuset 2:12 2:9 Isaks 2:10 Skräddarbygget 2:11 Ekbloms/Konsum
2:12 Predikantbostaden 2:13 Erik Holms 2:14 Georgs 2:15 Karl Johan Östblom 2:16 Göstas
2:17 Arnell 2:18 Olssons 2:21 Maja Persson? Albert Olssons 2:22 Nylens
         
nya missionshuset 1904 fr per berg ny tomt