Lövåsen 1:14 Löfs

Avsöndrat från Lövåsen ss 1 (1:4) Haget. Haget nr 3 0,1840 hektar Anders Persson från Erik Gustaf Nilsson 22/6 1904
 Per Olof Löf från Anders Persson 1917