Kågbo 1:28 Lasse Hedlunds

Avstyckat från Pellas 0, 2480 har. Lars och Rut hedlund från Jacob och Johanna Wiberg 6/2 1934. Lagfart 31/10 1934