LÖVÅSENS SKOLA - KLASSKORT (NAMN KOMMER...)

Födda 1881-82 Födda 1891-97 Födda 1892 Födda 1904 Födda 1908 Födda 1910-15 Födda 1911-13 Födda 1912-14
Födda 1912 Födda 1913-15 Födda 1914 Fö1914-14 Födda 1915-17 Födda 1918 Födda 1920 Födda 1921-24
Födda 1922-24 Födda 1931 Födda 1938-40 Födda 1940-43 Födda 1942-45 Födda 1943-45 Födda 1944 Födda 1946