Längst bak mot väggen: Ulla-Britta Strömstedt, Per-Olov Sjölund, fröken Stina Eriksson, Sven-Göran Lönn, Ingrid Wickberg
Nästa rad: Lennart Hedström, Karin Andersson, Inga-Lill Eriksson, Lars-Erik Eriksson, Kerstin Pettersson, Margareta Jansson, Christer Brannäs, Ann-Britt Pettersson, Björn Johansson, Olle Eriksson, Anders Stenman
I bakre bänkarna: Dick Olsson, Per Rulin, Åsa Norrbelius, Jan Englund
I främre bänkarna: Gunilla Bladlund, Åsa Möller, Kenneth Göransson