Gamla brystun i midsommartid

 

Johan och Frida Östblom. De större flickorna är sommarbarn