Lövåsen 2:4 Baddarns

Holmsheden nr 1 2,65 hektar, avstyckat från Lövåsen s 2 Vreten. Erik "Baddarn" Holm från Jonas Persson 1/7 1889
3/4 av Holmsheden nr 1 2,65 hektar Per Olov Löv från Erik Holm 14/7 1930. Lagfart 7/9 1931
1/8 av Holmsheden nr 1 2,65 hektar Per Olov Löv från Erik Holm 14/7 1930. Lagfart 7/9 1931
Gårdstomten 0,1895 hektar Erik Holm från Per Olov Löf 14/7 1930. Lagfart 7/9 1931 nu benämnd Lövåsen 2:13