Kågbo by - en kort historik

kogebodha 1541 (fogdelängd)

Kaggeboda 1542 (fogdelängd)

kågebode 1543-48 (järnskattelängd)

Trakten i nordöstra Hedesunda kallas idag för Bodarna, så kallades området även på medeltiden. Kågbo betyder helt enkelt " Kåges boplats i Bodarna", liksom Kjessmansbo betyder " Kjells boplats i Bodarna".

I den s.k. "Hans Larssons dombok" från år 1620 nämner man ett jordbyte i Kågbo för 200 år sedan, alltså kring 1300/1400. Ett exaktare besked när Kågbo by grundlades skulle man kanske få genom en arkeologisk undersökning. Kågbo var till en början troligen en "halvfäbod" eller filial till någon by i framsocknen.

Omkring 1630 delades Ers och 1/3 därav blev Norrgårds.

Soldattorpet tillkom omkring 1680. Pellas bildades från Ers omkring 1760. Strandbergs byggdes omkring 1811 som fördel från Jönses.

Fortsätt!