Kågbo 3:19 Helmers

Från Jönses. Uppfört 1940 i Häggenästegel.