Lövåsen 1:24 Hedins/Sven Löfs

0,1338 hektar. Fritz och Gerda (Löf) Hedin från Helmer och Karin Nilsson 1937
Sven Löf från Fritz och Gerda Hedin