Lövåsen 2:14 Georgs

Avstyckat från Lövåsen 2:4 Holmsheden nr 1 0,1154 har . Gunnar och Svea Östblom från Per och Kristina Löf. Köpebrev 27/7 1933. Lagfart 1/11 1933
Georg Eriksson från Gunnar Östblom 1942