Jon-Pers gamla ladugård

 

Dörrarna fr. v. leder till 1) stallet, vedboden och höskullen 2) redskapsbod 3) lagårn, mjölkkammaren och höskullen 4) (båt-)verkstad och garage

Foto Erik Forslund, Ers