Ers och Jon-Pers  gamla bostad c:a 1920

 

Foto Erik Berg, Ljungbo

 

Ers bostad till omkring 1862, då Lars Persson vid gamla Ers fick flytta till nuvarande plats genom laga skifte och lottkastning.
 Efter brodern Jonas Persson som bodde kvar blev det så Jon-Pers. Då Jon-Pers byggde nya bostaden 1891, fungerade den
 gamla parstugan som sommarbostad eller "brystu". Johan Östblom flyttade sin lanthandel hit från Svens brystun 1911 genom
 giftet med Jon-Pers-Frida Löf. Huset brann ner i början av trettiotalet, varefter ny brystu uppfördes.