Finnböle


(Ursprungligen Nyböle. Namn troligen efter en Anders Finne)

Finnböle 1-4 uppgått i nr 5

Finnböle Nr 1 (5)

Stamhemman Ollas

    (Nr 1) 5:2 Ollas  s 1 5:3 (5:11) Erkas ss 1 5:4 (5:8) Nygårds 5:5 Västerrönnings 5:10 Wetters    
    5:13 Venngrens Hälls/Ekmans          

Finnböle nr 2 (6)

Stamhemman Pellas
(Dock från Ollas omkring 1670)

Nr 2 (6:2) Pellas s 2 (6:3) Jönses ss 2 (6:5) Nöjds sss 2 Västerröningen (mark) ssss 2 (6:7) Lundqvists/Hurtigs
    Melkerssons 1:1 Lindkvists