KÅGBO BYAKISTA

Klicka för större bild!

Kågbo nuvarande byakista snickrades till 1806 och ersatte troligen en äldre. Den förvaras vid Svens. Kistan är märkt JLS JJS SHS JJS ALS 1806

 JLS Jonas Larsson 1755-1825 Ers, JJS Jon Jonsson 1764-1845 Pellas,  SHA Samuel Henriksson 1755-1819 Norrgårds, JJS Jon Jonsson 1776-1830 Jönses, ALS Anders Larsson 1753-1806 Svens

I kistan förvaras byahandlingar och domstolsprotokoll från 1752-1834 samt 1919. Samtliga dokument renskrev jag 1982. Jag lägger in dem här eftersom